Σάββατο, 3 Μαρτίου 2018

Η λατομική πολιτική δεν μπορεί να ασκείται σε βάρος των εθνικών μας πάρκων.


Η λατομική πολιτική δεν μπορεί να ασκείται σε βάρος των εθνικών μας πάρκων.

Η περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας θα κινηθεί εντός του πλαισίου που διαμορφώνει ο νόμος 4512/2018, ήταν εν ολίγοις, η απάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Γρ. Αλεξόπουλου στην επερώτησή μας για την προοπτική της Λατομικής Πολιτικής, εν σχέσει και με την ανάγκη απομάκρυνσης των Λατομείων Αράξου από την Α΄ζώνη του Εθνικού Πάρκου Κοτυχίου Στροφιλιάς.
Κάτι τέτοιο, κατά την γνώμη μας, δεν διασφαλίζει ότι στο τέλος του 2020 θα είμαστε σε θέση να κλείσουμε τα Λατομεία Αράξου (όπως σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται να γίνει) έχοντας παράλληλα επαρκείς πηγές αδρανών για τις ανάγκες της Αχαΐας.
Αναλυτικότερα, η πολιτική της περιφέρειας περιλαμβάνει:
-Εντολές στην αρμόδια επιτροπή για επιτάχυνση των ενεργειών για ανεύρεση λατομικής ζώνης, αξιοποιώντας τα μικρά περιθώρια του αρ. 52, παρ 2α, δηλαδή τον εντοπισμό σε μικρότερη απόσταση των 1000 μέτρων αλλά σε σχέση με εγκαταλελειμμένους, μικρούς και φθίνοντες οικισμούς.
-         - Οι άλλες δύο περιφερειακές ενότητες θα λάβουν υπόψη και τις ανάγκες της Αχαΐας
-          -Αξιοποίηση των δυνατοτήτων για εντοπισμό σημείων για μεμονωμένα λατομεία (όχι λατομικές ζώνες)
Σε ότι αφορά τα ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών και κατασκευών) που μπορούν, ανακυκλούμενα, να αποτελέσουν μια πηγή αδρανών, έστω β’  ποιότητας, η κατάσταση είναι στάσιμη ή μάλλον εντελώς έξω από πλαίσιο και τις προθεσμίες των σχετικών διατάξεων. «Συστήματα» συλλογής και ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ στην Αχαΐα ΔΕΝ υπάρχουν, δημόσιος χώρος υποδοχής δεν υπάρχει, υπάρχουν δύο μονάδες στην περιοχή Θεριανού που τα δέχονται.
Από την πλευρά μας σημειώνουμε:
- Δεν θα πάψουμε να θέτουμε το ζήτημα, η απομάκρυνση των Λατομείων από τα Μαύρα Βουνά Αράξου (Α’ ζώνη Εθνικού πάρκου) το 2020 είναι ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ.
- Δεν θα πάψουμε να θέτουμε το ζήτημα της σύγχρονης (σύμφωνα με υπάρχουσα εξάλλου νομοθεσία) διαχείρισης των ΑΕΚΚ, και ως πηγής αδρανών υλικών.
-Θα συνεχίσουμε να προτείνουμε νέες λύσεις όπως παραλαβή και αξιοποίηση ογκωδών από τις εξόδους των φαραγγιών των ποταμών.

Η λατομική πολιτική δεν μπορεί να ασκείται σε βάρος των εθνικών μας πάρκων.

Το κείμενο της επερώτησής μας της 21ης Φεβρουαρίου, η οποία συζητήθηκε την 2-3-2018, έχει ως εξής:

Επερώτηση σχετικά με την προοπτική επίλυσης του προβλήματος των Λατομείων Αράξου μετά την ψήφιση του ν. 4512/2018.


Κύριε Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου,

Σας παρακαλώ να προωθήσετε προς τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Ν. Μπαλαμπάνη, και Αχαΐας κ. Γρ. Αλεξόπουλο την παρακάτω επερώτηση, σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δ. Ελλάδας.
Η επερώτηση έχει ως εξής:

    Κύριοι Αντιπεριφερειάρχες,

Σας είναι γνωστό ότι τα Λατομεία Αράξου, εντός του Εθνικού Πάρκου Κοτυχίου Στροφυλιάς θα όφειλαν να έχουν χαρακτηρισθεί, βάσει των στοιχείων βιοποικιλότητας που φιλοξενούν, Α΄ ζώνη και να έχουν κλείσει από το 2011. Έχουν όμως χαρακτηρισθεί μεταβατικά ΒΑ ζώνη και με συνεχείς παρατάσεις, η μεγαλύτερη από τις οποίες, εξαετής, δόθηκε τον  Δεκέμβριο του 2014, με στόχο να «ολοκληρώσουν όλες τις εργασίες διαμόρφωσης του ανάγλυφου και αποκατάστασης - αναδάσωσης των λατομικών χώρων» μέχρι τη λήξη του νέου ΕΣΠΑ  στο τέλος του 2020.

Πρόσφατα, στη Βουλή ψηφίστηκε ο νόμος ν. 4512/2018, σειρά άρθρων του οποίου αναθεωρεί τη λατομική πολιτική της χώρας.
Όπως γνωρίζετε, δεν τελεσφόρησε η προσπάθεια των αρμοδίων υπηρεσιών της περιφέρειας να ψηφισθεί τροπολογία, που είχαν οι ίδιες διατυπώσει, και την οποία η «Οικολογική Δυτική Ελλάδα» σθεναρά υποστήριξε στη διάρκεια της διαβούλευσης του νόμου, ώστε για περιπτώσεις με δυσχέρεια εντοπισμού νέων λατομικών ζωνών λόγω μικρότερων από 1000 μέτρα αποστάσεων από οικισμούς ή άλλα σημεία ενδιαφέροντος, όπως η Αχαΐα, να επιτρέπεται λελογισμένη μείωσή τους κατά το πρότυπο των νησιωτικών περιοχών.

Σε απάντηση σχετικής με το θέμα αναφοράς του βουλευτή Αχαΐας κ. Ν. Νικολόπουλου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και ενέργειας κ. Γ. Σταθάκης απάντησε ως εξής:
Η πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που υποβλήθηκε και κατά τη δημόσια διαβούλευση του νέου λατομικού νομοσχεδίου, για μείωση της απόστασης των 1000 μέτρων σε περιφερειακές ενότητες της χώρας για τις οποίες προκύπτει αδυναμία καθορισμού λατομικών περιοχών, μετά από διερεύνηση της αρμόδιας Επιτροπής δεν κρίθηκε αναγκαία κατά την τελική διαμόρφωση του σχεδίου νόμου ως γενική διάταξη, διότι:
1. Σε ότι αφορά στο ζήτημα της δυσκολίας καθορισμού λατομικών περιοχών στην Π.Ε. Αχαΐας, λόγω μη ύπαρξης κατάλληλων περιοχών σε επαρκείς αποστάσεις (μεγαλύτερες των 1000 μέτρων) από τα όρια οικισμών και άλλων σημείων ενδιαφέροντος, που προβλέπονται από τη λατομική νομοθεσία, επισημαίνεται ότι ο ν. 4512/2018, περιλαμβάνει ρυθμίσεις προς την κατεύθυνση της επίλυσης του ζητήματος αυτού (άρθρο 47 παρ. 4).
2. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον αποκλειστεί, με τη διαδικασία των άρθρων 46 έως και 48 του ν. 4512/2018 η δημιουργία λατομικής περιοχής στη συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα, αφού ληφθεί υπόψη και η δυνατότητα της παρ. 4 του άρθρου 47 του ιδίου νόμου, είναι δυνατή η εφαρμογή των προβλεπομένων στην παρ. 2α του άρθρου 52 του ν. 4512/2018.

Κατόπιν των παραπάνω, και εκτιμώντας από την πείρα του παρελθόντος ότι το 2020, χωρίς εναλλακτική λύση νέας λατομικής ζώνης ή άλλων πηγών προμήθειας αδρανών, αφενός θα υπάρξει και πάλι εκβιαστική πίεση από τους παράγοντες της αγοράς που χρησιμοποιούν αδρανή υλικά, αφετέρου ότι ανοχή μας προς νέα παράταση των Λατομείων Αράξου θα αποτελέσει εξευτελισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, θέτουμε τα παρακάτω ερωτήματα:

  1. Έχετε δρομολογήσει ενέργειες ώστε να εξακριβωθούν έγκαιρα και σε ρεαλιστικό πλαίσιο οι δυνατότητες που παρέχει η παρ. 4 του άρθρου 47, ήτοι η προμήθεια αδρανών για την Αχαΐα από τις άλλες δύο περιφερειακές ενότητες και η παρ. 2α του άρθρου 52 του ίδιου νόμου;
  2. Ποια είναι η πρόοδος στην Περιφέρειά μας σε ότι αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για την ανακύκλωση των ΑΕΚΚ (συγκρότηση και λειτουργία συστημάτων) ή την αξιοποίηση των μεγάλης διαμέτρου φερτών (ογκολίθων) από τις εξόδους των φαραγγιών;
  3. Γενικότερα ποια η προετοιμασία της Περιφέρειας ώστε να διαθέτουμε μια πλήρη και όχι εις βάρος των εθνικών μας πάρκων λατομική πολιτική, ώστε να αποδοθούν επιτέλους τα Μαύρα Βουνά Αράξου εκεί που ανήκουν, ήτοι στην Α’ ζώνη του Εθνικού Πάρκου Κοτυχίου Στροφυλιάς;

Γιώργος Κανέλλης
Επικεφαλής της Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας

Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018

Στρατηγικό λάθος η εξόρυξη υδρογονανθράκων!


Μήνυμα των Οικολόγων Πράσινων Δυτικής Ελλάδας και της παράταξης «Οικολογική Δυτική Ελλάδα» προς τους αγωνιζόμενους κατά των εξορύξεων υδρογονανθράκων πολίτες της Ηπείρου.

Πάτρα, Ιανουάριος 2018

Αγαπητοί φίλοι,
Χαιρετίζουμε θερμά τον πολύπλευρο αγώνα σας για την ενημέρωση και κινητοποίηση των Ηπειρωτών, έναν αγώνα που, όπως και ο δικός μας, εντάσσεται στο μεγάλο διεθνές αλλά και εθνικό κίνημα για την οικοδόμηση μιας εναλλακτικής ενεργειακής στρατηγικής.
Μιας στρατηγικής που δεν θα κοιτάζει, σαν την γυναίκα του Λωτ, προς το αποδεδειγμένα ασύμφορο για τα οικοσυστήματα αλλά και την ανθρώπινη κοινωνία ενεργειακό μοντέλο των εξορύξεων και της καύσης υδρογονανθράκων αλλά προς ένα αειφορικό μέλλον, της εξοικονόμησης και σταθεροποίησης των αναγκών, της αποδοτικότητας και της Ανανεώσιμης Ενέργειας.
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι η χώρα μας, σε ότι αφορά τους στόχους για μια ταχεία μετάβαση στη  νέα εποχή είναι από τις χώρες που πατάνε φρένο και όχι γκάζι. Αρκούμεθα, μαζί με την Πολωνία, σε στόχους της τάξης του 27% (αντί 35%) για την συμμετοχή καθαρής ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα ως το 2030, εμμένοντας σε δέσμευση πολύτιμων κεφαλαίων σε νέες (από χέρι αντιοικονομικές) λιγνιτικές μονάδες, αντί να στρέψουμε αποφασιστικά τα κεφάλαια αυτά στην καθαρή ενέργεια, την αποδοτικότητα την εξοικονόμηση.
Παραδίδουμε όχι μόνο μεγάλα τμήματα της περιφέρειας Ηπείρου ή αυτής της Δυτικής Ελλάδας αλλά το σύνολο της χερσαίας και θαλάσσιας γεωγραφίας της χώρας μας, από τις θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης ως αυτές δυτικά της Κέρκυρας, μαζί με το έδαφος της Ηλείας της Αχαΐας, της Αιτωλοακαρνανίας, της Ηπείρου στις έρευνες με στόχο την θαλάσσια και χερσαία εξόρυξη υδρογονανθράκων.
Αντιθέτως, άλλες χώρες μεγάλες και σοβαρές στρέφονται όλο και πιο αποφασιστικά προς το ενεργειακό μέλλον. Ο νέος Γάλλος πρόεδρος Μακρόν πρότεινε και το γαλλικό κοινοβούλιο έλαβε απόφαση στις 19 Δεκεμβρίου 17: καμιά νέα άδεια δεν θα δοθεί, ούτε ανανέωση υπάρχουσας θα γίνει, για εξόρυξη υδρογονανθράκων σε γαλλικό έδαφος (μητροπολιτικό και μη) και παύση κάθε υπάρχουσας εξόρυξης μέχρι το 2040. Επίσης να μειώσει ανθρακικά και πυρηνικά, να διπλασιάσει τις ΑΠΕ σε 5 χρόνια. Ο προηγούμενος Αμερικανός πρόεδρος Ομπάμα, σε συντονισμό με την κυβέρνηση του Καναδά, απαγόρευσε εξορύξεις υδρογονανθράκων σε γιγαντιαίες εκτάσεις στην Αρκτική και στον Ατλαντικό και ματαίωσε τον μεγάλο πετρελαιαγωγό Keystone, η Κροατία προχωρά σε πάγωμα ερευνών για υδρογονάνθρακες στην Αδριατική, παρομοίως η Ισπανία αποκλείει μεγάλες ζώνες της μεσογειακής θαλάσσιας επικράτειάς της από εξορύξεις, ενώ η κρατική εταιρία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Δανίας ανακοίνωσε πως θα εγκαταλείψει σταδιακά τις παραδοσιακές της δραστηριότητες για να προσανατολισθεί στις επενδύσεις στην υπεράκτια αιολική ενέργεια.  Ακόμη: Το 2017 οι παγκόσμιες επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια έφτασαν τα 333 δις$, +3% σε σχέση με το 2016
- Η Κίνα επένδυσε 133 δις$, +24% από το 2016, ακολουθούν ΕΕ με 57 δις (-26%), ΗΠΑ 57 δις$ (+1%), Ιαπωνία 23 δις$ (-16%), Ινδία 11 δις$ (-20%), Αυστραλία 9 δις$ (+150%), Μεξικό 6 δις$ (+516%), Βραζιλία 6 δις$ (+10%)
- Το μέσο κόστος εγκατάστασης φωτοβολταϊκών μειώθηκε 25%. Οι παγκόσμιες επενδύσεις στην ηλιακή ενέργεια έφτασαν τα 161δις$ (+18%), στην αιολική τα 107 δις$ (-12%) και σε έξυπνα δίκτυα, μπαταρίες κλπ τα 49 δις$ (+7%)
- Εγκαταστάθηκαν 160GW ΑΠΕ (χωρίς μεγάλα ΥΗ), από αυτά 98GW ηλιακά (τα 53 από αυτά στην Κίνα) και 56GW αιολικά (Πηγή : https://about.bnef.com/blog/runaway-53gw-solar-boom-in-china-pushed-global-clean-energy-investment-ahead-in-2017/ )
Αλλά δεν μιλάμε μόνο για το στρατηγικό λάθος της πρόσδεσης των επενδύσεων στο ενεργειακό μοντέλο του παρελθόντος. Οι εξορύξεις γενικά, αλλά και ειδικότερα οι εξορύξεις υδρογονανθράκων συνεπάγονται μεγάλους κινδύνους βαριών επιπτώσεων στο θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον ακόμη και επιπέδου οικολογικής καταστροφής.
Η διαβεβαιώσεις των εταιριών που ανέλαβαν ή επιδιώκουν ν’ αναλάβουν τις εξορύξεις ότι «είμαστε σοβαρές εταιρίες» «έχουμε εμπειρία» ή ότι «θα βάλουμε τα καλύτερα διεθνή στάνταρ» δεν μπορούν να κατευνάσουν τις ανησυχίες μας. Και η BP σοβαρή και προηγμένη τεχνολογικά ήταν αλλά σκόρπισε το οικολογικό θάνατο και την οικονομική καταστροφή στον Κόλπο του Μεξικού.
Μας λένε «μα θέλετε να αφήσουμε εθνικό πλούτο να κοιμάται;» Απαντάμε: Σοβαρή έκθεση του Oil Change International υπολογίζει, πως τα αποθέματα κάρβουνου, πετρελαίου και φυσικού αερίου που ήδη αξιοποιούνται, αντιστοιχούν σε εκπομπές CO2 που θα οδηγήσουν σε υπερθέρμανση μεγαλύτερη των 2°C. (τα αποδεδειγμένα αποθέματα που δεν αξιοποιούνται ακόμα είναι τριπλάσια). Η Έκθεση καταλήγει πως αν πρόκειται να επιτύχουμε τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού, κανένα νέο έργο εξόρυξης ή μεταφοράς ορυκτών καυσίμων δεν πρέπει να αδειοδοτηθεί, ενώ κάποια από τα ανθρακωρυχεία ή πεδία υδρογονανθράκων που λειτουργούν στις αναπτυγμένες χώρες θα πρέπει να κλείσουν πρόωρα πριν αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα αποθέματά τους.  Κάθε χώρα, και μάλιστα πλούσια προικοδοτημένη σε ΑΠΕ, όπως η δική μας έχει υποχρέωση να αναλάβει το μέρος της ευθύνης αυτοδέσμευσης που της αναλογεί.
Για μας, όπως και για σας αγαπητοί φίλοι, ο πλούτος της Δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου βρίσκεται όχι ΚΑΤΩ  από τη γη και τις θάλασσές τους αλλά σε αυτή και αυτές. Είναι ο πρωτογενής τομέας, είναι οι τουριστικές δυνατότητες είναι η σωστά χωροθετημένη βιομηχανία.
Δεν θέλουμε να τρέμουμε συνεχώς ότι μια πετρελαιοκηλίδα – ο πολλαπλασιασμός των εξορύξεων, πολλαπλασιάζει και την πιθανότητα αστοχίας- θα πλήξει βαριά ή θα καταστρέψει τα παραπάνω.
Θέλουμε να συμβαδίσουμε ενεργειακά με τις δυνάμεις του Μέλλοντος. Όπως απέδειξε η ήδη ορατή επιτυχία του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987, για την αποκατάσταση της τρύπας του όζοντος, η ανθρωπότητα μπορεί να συμφιλιωθεί με τις αντοχές της φύσης.
Οι αγώνες μας είναι μέρος μιας τέτοιας στρατηγικής, υπηρετούν τέτοιους στόχους και γι΄αυτό θα δικαιωθούν.

Η Περιφερειακή Γραμματεία Οικολόγων Πράσινων Δ. Ελλάδας
Ο περιφ. Σύμβουλος Γιώργος Κανέλλης
Κυριακή, 21 Ιανουαρίου 2018

Να ζωντανέψει η μετρική γραμμή προς Ηλεία, τώρα!

Οικολογική Δυτική Ελλάδα
Πάτρα 21 Ιανουαρίου 2018

Δελτίο τύπου

Να ζωντανέψει η υπάρχουσα γραμμή του τραίνου
προς Ηλεία, τώρα!

H παράταση της αβεβαιότητας γύρω από το ακανθώδες (όπως κατέληξε) θέμα της διέλευσης του σύγχρονου τραίνου από την Πάτρα, εκτός από τον κίνδυνο μη ολοκλήρωσης του έργου ως το νέο νότιο λιμάνι και της επακόλουθης επιστροφής εκατοντάδων εκατομμυρίων στα ευρωπαϊκά ταμεία, συνεπάγεται, είτε μας αρέσει να μιλάμε γι’ αυτό είτε όχι, και την απομάκρυνση ή και ματαίωση της ελπίδας για προέκταση της γραμμής και στην Ηλεία.
Πρόσφατα, με δημόσιες δηλώσεις του, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας Γ. Γεωργιόπουλος μίλησε καθαρά για αυτή την «παράπλευρη απώλεια» εις βάρος της Ηλείας από το αδιέξοδο που έχει προκύψει από τις αιθεροβάμονες απαιτήσεις του μεγαλύτερου μέρους του πολιτικού προσωπικού και των φορέων της Πάτρας για υπογειοποίηση της νέας διπλής γραμμής και σε μπαζωμένη θάλασσα, προτείνοντας να υλοποιηθεί σχέδιο εκσυγχρονισμού της υπάρχουσας μετρικής γραμμής μετά την Κάτω Αχαΐα.
Η «Οικολογική Δυτική Ελλάδα» θεωρεί την πρόταση αυτή του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας Γεωργιόπουλου για εκσυγχρονισμό της μετρικής γραμμής Πάτρας - Πύργου και ταχεία θέση της σε χρήση απολύτως ρεαλιστική και συμφέρουσα, όχι μόνο στην Ηλεία αλλά και στην Αχαΐα.
Και τούτο διότι :
Πρώτον,  η επισκευή και στοιχειώδης βελτίωση του εν λόγω τμήματος (Κ. Αχαΐα – Πύργος) «κουμπώνει» τέλεια με το εκτελούμενο έργο της επέκτασης του προαστιακού της Πάτρας προς Κ. Αχαΐα.
 Δεύτερον, διότι, όπως γνωστοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης, υπάρχει προμελέτη του ΟΣΕ για τη συντήρηση και βελτίωση της υπάρχουσας γραμμής, στο εν λόγω τμήμα, και την τοποθέτηση Συστημάτων Ασφαλείας Διαβάσεων, η οποία εντός ελαχίστων μηνών μπορεί να ολοκληρωθεί σε επίπεδο τευχών δημοπράτησης, και να γίνει με ποσό της τάξης των 10 εκατ. ευρώ, απολύτως λογικό και μόλις διπλάσιο από εκείνο που έχει εξασφαλιστεί για την επέκταση του προαστιακού.
Τρίτον, διότι γρήγορα ξαναβάζει την Ηλεία στο χάρτη της σιδηροδρομικής συγκοινωνίας, με ορατά οφέλη για επιβάτες (μην ξεχνάμε που έφτασε, για μας και το περιβάλλον, το κόστος της μετακίνησης με Ι.Χ.) και εμπορεύματα, αποτρέποντας τον κίνδυνο της αποστολής της προοπτικής αυτής στις καλένδες, είτε λόγω απώλειας στενών χρονικών περιθωρίων είτε λόγω υπέρβασης των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων. Αυτά, αντίθετα με ότι ορισμένοι πιστεύουν, ούτε ανεξάντλητα είναι, ούτε χωρίς κανόνες δίνονται, ούτε επ΄αόριστον παραμένουν διαθέσιμα.
Τέταρτον, διότι όχι μόνο δεν αποκλείει αλλά διευκολύνει και θα αποτελέσει επιχείρημα για την μετατροπή της γραμμής σε κανονικού πλάτους σε επόμενη φάση, όταν οι χρηματοδοτικές συνθήκες το επιτρέψουν.
Η «Οικολογική Δυτική Ελλάδα», βλέποντας πάγια την σιδηροδρομική συγκοινωνία ως θεμελιώδες και αναπόσπαστο  στοιχείο ενός αειφορικού παρόντος και μέλλοντος στις μεταφορές, και έχοντας ξεκάθαρη περιφερειακή οπτική, υποστηρίζει θερμά την πρόταση αυτή και ζητεί από την Περιφερειακή Αρχή του κ. Κατσιφάρα να προχωρήσει σε σθεναρή υποστήριξή της έναντι του ΟΣΕ και της Κυβέρνησης.

Γιώργος Κανέλλης
Περιφερειακός σύμβουλος, επικεφαλής της Οικολογικής Δυτ. Ελλάδας
---
Στη φωτογραφία ο σταθμός και γραμμή του τραίνου στα Λεχαινά.